1. Giới thiệu về các hãng Taxi tại Huyện Bình Tân       TAXI Bình Tân Bạn đang tìm tổng đài taxi Bình Tân, hiện tại trên địa bàn huyện Bình Tân có khoảng 3 hàng xe Taxi phân bổ tại thị trấn thị trấn Tân Quới và các xã: Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh, Tân An Thạnh, Tân Bình, Tân Hưng, Tân Lược, Tân Thành, Thành Lợi, Thành Trung....….bạn muốn gọi xe ở khu vực nào hãy liên hệ ngay với Taxi Bình Tân 19006236 để được phục vụ một cách tốt nhất   GỌI NGAY TAXI BÌNH Tân 19006236   Huyện Bình Tân nằm ở phía tây tỉnh Vĩnh Long. Phía đông giáp huyện Tam Bình và thị [...]
1. Giới thiệu về các hãng Taxi tại Thị xã Bình Minh       TAXI Bình Minh Bạn đang tìm tổng đài taxi Bình Minh, hiện tại trên địa bàn Thành phố Bình Minh có khoảng 4 hàng xe Taxi phân bổ tại các phường: Cái Vồn, Đông Thuận, Thành Phước và các xã: Đông Bình, Đông Thành, Đông Thạnh, Mỹ Hòa, Thuận An...….bạn muốn gọi xe ở khu vực nào hãy liên hệ ngay với Taxi Bình Minh 19006236 để được phục vụ một cách tốt nhất   GỌI NGAY TAXI BÌNH MINH 19006236   Thị xã Bình Minh nằm bên bờ sông Hậu, ở phía Tây Nam của tỉnh Vĩnh Long, cách thành phố Vĩnh Long 32 km, [...]
1. Giới thiệu về các hãng Taxi tại Thành phố Vĩnh Long       TAXI Vĩnh Long Bạn đang tìm tổng đài taxi Trà Vinh, hiện tại trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long có khoảng 5 hàng xe Taxi phân bổ tại các phường: phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 8, phường 9, Tân Hòa, Tân Hội, Tân Ngãi, Trường An..….bạn muốn gọi xe ở khu vực nào hãy liên hệ ngay với Taxi Vĩnh Long 19006236 để được phục vụ một cách tốt nhất   GỌI NGAY TAXI VĨNH LONG 19006236   Thành phố Vĩnh Long nằm bên bờ sông Cổ Chiên, một nhánh của sông Tiền, cách thành phố Hồ Chí Minh [...]
1. Giới thiệu về các hãng Taxi tại Huyện Trà Cú       TAXI Trà Cú Bạn đang tìm tổng đài taxi Trà Cú, hiện tại trên địa bàn Huyện Trà Cú có khoảng 3 hàng xe Taxi phân bổ tại thị trấn Trà Cú, Định An và các xã: An Quảng Hữu, Đại An, Định An, Hàm Giang, Hàm Tân, Kim Sơn, Long Hiệp, Lưu Nghiệp Anh, Ngãi Xuyên, Ngọc Biên, Phước Hưng, Tân Hiệp, Tân Sơn, Tập Sơn, Thanh Sơn......….bạn muốn gọi xe ở khu vực nào hãy liên hệ ngay với Taxi Trà Cú 19006236 để được phục vụ một cách tốt nhất   GỌI NGAY TAXI TRÀ CÚ 19006236   Huyện Trà Cú nằm cách thành [...]
1. Giới thiệu về các hãng Taxi tại Huyện Tiểu Cần       TAXI Tiểu Cần Bạn đang tìm tổng đài taxi Tiểu Cần, hiện tại trên địa bàn Huyện Tiểu Cần có khoảng 3 hàng xe Taxi phân bổ tại thị trấn Tiểu Cần, Cầu Quan và các xã: Hiếu Trung, Hiếu Tử, Hùng Hòa, Long Thới, Ngãi Hùng, Phú Cần, Tân Hòa, Tân Hùng, Tập Ngãi......….bạn muốn gọi xe ở khu vực nào hãy liên hệ ngay với Taxi Tiểu Cần 19006236 để được phục vụ một cách tốt nhất   GỌI NGAY TAXI TIỂU CẦN 19006236   Huyện Tiểu Cần nằm về phía tây của tỉnh Trà Vinh, thuộc tả ngạn sông Hậu, có vị trí địa [...]
1. Giới thiệu về các hãng Taxi tại Huyện Duyên Hải       TAXI Duyên Hải Bạn đang tìm tổng đài taxi Duyên Hải, hiện tại trên địa bàn Huyện Duyên Hải có khoảng 3 hàng xe Taxi phân bổ tại thị trấn Long Thành và các xã: Đôn Châu, Đôn Xuân, Đông Hải, Long Khánh, Ngũ Lạc, Long Vĩnh.....….bạn muốn gọi xe ở khu vực nào hãy liên hệ ngay với Taxi Duyên Hải 19006236 để được phục vụ một cách tốt nhất   GỌI NGAY TAXI DUYÊN HẢI 19006236   Huyện Duyên Hải nằm về phía nam của tỉnh Trà Vinh, cạnh cửa Định An của sông Hậu. Duyên Hải có diện tích lớn nhất tỉnh, nhưng dân [...]
1. Giới thiệu về các hãng Taxi tại Huyện Châu Thành       TAXI Châu Thành Bạn đang tìm tổng đài taxi Châu Thành, hiện tại trên địa bàn Huyện Châu Thành có khoảng 3 hàng xe Taxi phân bổ tại thị trấn Châu Thành và các xã: Đa Lộc, Hòa Lợi, Hòa Minh, Hòa Thuận, Hưng Mỹ, Long Hòa, Lương Hòa, Lương Hòa A, Mỹ Chánh, Nguyệt Hóa, Phước Hảo, Song Lộc, Thanh Mỹ....….bạn muốn gọi xe ở khu vực nào hãy liên hệ ngay với Taxi Châu Thành 19006236 để được phục vụ một cách tốt nhất   GỌI NGAY TAXI CHÂU THÀNH 19006236   Huyện Châu Thành cách thành phố Trà Vinh 7 km về phía Bắc [...]
1. Giới thiệu về các hãng Taxi tại Huyện Cầu Ngang       TAXI Cầu Ngang Bạn đang tìm tổng đài taxi Cầu Ngang, hiện tại trên địa bàn Huyện Cầu Ngang có khoảng 3 hàng xe Taxi phân bổ tại thị trấn Cầu Ngang, Mỹ Long và các xã: Hiệp Hòa, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây, Kim Hòa, Long Sơn, Mỹ Hòa, Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Nhị Trường, Thạnh Hòa Sơn, Thuận Hòa, Trường Thọ, Vĩnh Kim...….bạn muốn gọi xe ở khu vực nào hãy liên hệ ngay với Taxi Cầu Ngang 19006236 để được phục vụ một cách tốt nhất   GỌI NGAY TAXI CẦU NGANG 19006236   Huyện Cầu Ngang thuộc vùng đồng bằng [...]
1. Giới thiệu về các hãng Taxi tại Huyện Cầu Kè       TAXI Cầu Kè Bạn đang tìm tổng đài taxi Cầu Kè, hiện tại trên địa bàn Huyện Cầu Kè có khoảng 3 hàng xe Taxi phân bổ tại thị trấn Cầu Kè và các xã: An Phú Tân, Châu Điền, Hòa Ân, Hòa Tân, Ninh Thới, Phong Phú, Phong Thạnh, Tam Ngãi, Thạnh Phú, Thông Hòa...….bạn muốn gọi xe ở khu vực nào hãy liên hệ ngay với Taxi Cầu Kè 19006236 để được phục vụ một cách tốt nhất   GỌI NGAY TAXI CẦU KÈ 19006236   Huyện Cầu Kè ở phía tây tỉnh Trà Vinh. Phía bắc giáp huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; Phía [...]
1. Giới thiệu về các hãng Taxi tại Huyện Càng Long       TAXI Càng Long Bạn đang tìm tổng đài taxi Càng Long, hiện tại trên địa bàn Huyện Càng Long có khoảng 3 hàng xe Taxi phân bổ tại thị trấn Càng Long và các xã: An Trường, An Trường A, Bình Phú, Đại Phúc, Đại Phước, Đức Mỹ, Huyền Hội, Mỹ Cẩm, Nhị Long, Nhị Long Phú, Phương Thạnh, Tân An, Tân Bình..….bạn muốn gọi xe ở khu vực nào hãy liên hệ ngay với Taxi Càng Long 19006236 để được phục vụ một cách tốt nhất   GỌI NGAY TAXI CÀNG LONG 19006236   Huyện Càng Long nằm ở phía bắc tỉnh Trà Vinh. Phía đông [...]